muziekonderwijs primair onderwijs kinderen muziekschool amsterdam .jpg

Primair onderwijs

Muziek op school: onmisbaar in het lesprogramma

Muziekeducatie heeft op veel scholen voor primair onderwijs een structurele plaats in het curriculum. De vakdocenten van Muziekschool Amsterdam werken graag samen met groepsdocenten om, in de vorm van co-teaching, een goede invulling aan de muzieklessen in de klas te geven. Tijdens de lessen doen de kinderen zelf actief mee, waardoor hun creativiteit, verbeelding, cognitieve en motorische vaardigheden ontwikkeld worden. Onze vakdocenten laten vanuit hun expertise de kinderen het plezier van samen muziek maken ervaren.

Doorgaande leerlijn

De lessen in het kader van een doorgaande leerlijn worden gedurende het schooljaar afwisselend gegeven door de groepsdocent en een vakleerkracht van de muziekschool. In samenwerking en in overleg creëren de groepsleerkracht en muziekvakdocent samen hun muziekonderwijs. Je kiest uit een aantal doorgaande leerlijnen, of een combinatie daarvan. Onze doorgaande leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs.

Losse projecten

Er is ook de mogelijkheid om losse projecten op jouw school uit te voeren. De doorgaande leerlijnen van Muziekschool Amsterdam sluiten aan op de kerndoelen en leerlijnen voor Kunstzinnige oriëntatie. Naast de verschillende muzikale domeinen staan het ontwikkelen van eigenaarschap en creativiteit centraal.

Leerkrachttraining

In het kader van de invoering van het basispakket Kunst-en Cultuureducatie, bieden wij ondersteuning bij het vormgeven van het muziekonderwijs op uw school. Tips, workshops en coaching passend bij de onderwijskundige visie van jouw school. We spreken een traject af, dat zich richt op individuele ondersteuning of in teamverband.