FVS_6464-solo-les-slagwerk-djembe-kind-horizontaal.jpg

Speciaal onderwijs

op maat gemaakt!

In het speciaal onderwijs heeft elke school zijn eigen specifieke behoeftes en wensen. Als Muziekschool Amsterdam erkennen we dat het werken vanuit een bestaande muziekmethode niet toereikend is voor de leerlingen in het speciaal onderwijs. In overleg met de school stellen we graag een passend lesaanbod samen; of het nu speciaal basisonderwijs of het speciaal voortgezet onderwijs betreft. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken klassenleerkrachten van de school. De bundeling van elkaars expertise is voorwaarde om tot een succesvol programma te komen.

nadruk op contactvorming

Tijdens de muziekles ligt de nadruk op contactvorming met de leerlingen. Er worden succesmomenten gecreëerd door hen te verleiden tot muzikale uitingen. Soms zijn de uitingen klein, maar voor de beleving van de leerlingen zijn ze enorm belangrijk. Op deze manier levert muziekeducatie een essentiële bijdrage aan de sociale ontwikkeling en het gevoel voor eigenwaarde van de leerlingen.

contact

Wil je meer informatie over de muzikale mogelijkheden van Muziekschool Amsterdam voor speciaal onderwijs? Neem dan contact op met Otto de Jong, Coördinator Onderwijsprojecten via muziekzo@muziekschoolamsterdam.nl. of ga naar www.muziekzo.nl