FVS_3563-samenspel-les-zang-kind-verticaal.jpg

Zingzonline!

Wat is ZingzOnline?

Een digitale muziekmethode voor groep 3 t/m 8. Een doorgaande leerlijn met meerdere lijnen: zingen, spelen, componeren… Iedere dag een filmpje van circa 8 min. via het digibord. Leerlingen doen actief mee met digitale muziekdocenten en muzikanten. Motto: beter elke dag kort muziek maken dan 1x in de week 45 minuten. Cruciaal is dagelijkse oefening. Ideaal voor de leerkracht die het druk druk druk heeft – deze korte muzikale lesmomenten zijn een energizer voor kind, juf en meester!

Uitgangspunten

Samen met de leerlingen actief muziek maken, uitgaande van hun inbreng (‘ownership’).

Programma

Groep 3 en 4 kijken dagelijks naar een video van ca. 8 min. keer 30 weken zijn 150 video’s, die inhoudelijk op elkaar aansluiten aan de hand van 11 doorgaande leerlijnen.
Groep 5 kijkt 3x per week naar een video van ca. 10 min. keer 30 weken zijn 90 video’s.
Groep 6 / 7 / 8 kijkt een aantal keer per week naar een 6tal video’s rondom één popsong van ca. 8 min.
De leerkracht oefent met online muziekdocenten in de video’s via het digibord.
De muziekdocent kan aansluiten bij de thema’s van Zingzonlie of de thema’s van de school maar dan wel aansluiten bij de inhoudelijke ontwikkeling van de leerlijnen van de doorgaande leerlijn van: ZingzOnline

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Muziekschool Amsterdam: muziekzo@muziekschoolamsterdam.nl

Praktische informatie
Voor wie

groep 3,4,5,6,7 en 8

Duur

30 weken (15 weken muziekvakdocent, 15 weken groepsleerkracht)

Tarief

Gratis (onder condities van het basispakket)