muziekonderwijs  kinderen muziekschool amsterdam 1.jpg

Opmaatzo!

Wat is OpmaatZO!

De school bepaalt het thema dat centraal staat in de muziekles. De doorgaande leerlijn bestaat uit circa 5 lesonderdelen (blokken) die tijdens de muziekles aan bod komen. Ieder blok bestaat uit circa 10 minuten. De blokken zijn: zingen, muzikale patronen, luisteren – LuisterZo! – instrumenten – InstrumentZo! en musiceren. De volgorde waarin de blokken worden aangeboden is vrij. Je kunt ook kiezen voor andere domeinen – zoals componeren of bewegen of … Iedere les wordt afgesloten met het blok: musiceren – je combineert het lied met de muzikale patronen (ritmisch melodisch harmonisch) als afsluiting van de les.

Uitgangspunten

Aansluiten bij de thema’s van een school.
Werken aan een aantal concrete muzikale lijnen als ritme/melodie/harmonie.
Veel vrijheid voor de muziekdocent om zelf invulling te geven aan zijn lessen in overleg met de leerkrachten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Muziekschool Amsterdam: muziekzo@muziekschoolamsterdam.nl

Praktische informatie
Voor wie

groep 1 t/m 7

Duur

30 weken (15 weken muziekvakdocent, 15 weken groepsdocent)

tarief 2023-2024

Groep 1 & 2
€ 580 per groep voor 15 lessen
€ 1.160 per groep voor 30 lessen

Groep 3 t/m 8
gratis voor 15 lessen (onder de condities van het basispakket)
€ 870 per groep voor 15 lessen

Voor het gebruik van instrumenten worden aparte financiële afspraken gemaakt.