muziekonderwijs kinderen muziekschool amsterdam 7.jpg

Muziekles na schooltijd

Nablijven op school was nog nooit zo leuk!

Onder schooltijd worden leerlingen geraakt door muziek. Ná schooltijd biedt Muziekschool Amsterdam op veel verschillende locaties in de stad kinderen de mogelijkheid om ook buiten de basisschool alleen óf samen met anderen muziek te maken: zingen, alleen of in een koor of band, een instrument bespelen, pop, funk, rock, klassiek, in een band of in een orkest... Het naschoolse aanbod is laagdrempelig en gevarieerd. Kwaliteit, talentontwikkeling en samenspel staat hierbij centraal.  Het programma is er voor kinderen van groep 1 t/m 8. 

het muziekplein

Kinderen uit groep 1 en 2 ontdekken spelenderwijs binnen het Muziekplein diverse aspecten van het muziek maken. Kinderen uit groep 3 en 4 gaan een stapje verder en proberen verschillende instrumenten uit. Vanaf groep 5 kunnen kinderen óók voor een instrument kiezen. Ze krijgen dan instrumentles en spelen direct in een orkest of band. 

Een Muziekplein op jouw school?

Wil je als basisschool een eigen Muziekplein aanbieden? In samenwerking met Muziekschool Amsterdam vindt dit op de eigen locatie plaats of bijvoorbeeld in een buurtcentrum. Op deze manier profileer je je als een school die verder kijkt dan de schooldag lang is: je geeft kinderen de kans zich breed te ontwikkelen, ook op muzikaal vlak. Daarnaast verlaag je de drempel voor kinderen om op muziekles te gaan. De les vindt immers plaats in een voor het kind bekende omgeving.

Meer informatie

Heb je als school interesse om op jouw school ná schooltijd muziekles te laten verzorgen door vakdocenten van Muziekschool Amsterdam? Neem dan contact op met onze Coördinator Naschoolse Activiteiten Joachim Bosboom via joachim.bosboom@muziekschoolamsterdam.nl.