FVS_8839-solo-les-accordeon-kind-horizontaal-nonprint.jpg

Ons verhaal

Jaarverslag

In het verslagjaar 2018 kon voortgebouwd worden op het fundament dat de jaren ervoor met veel inspanning is gelegd. Dat betekent dat op veel scholen in Amsterdam het muziekonderwijs aangeboden en uitgevoerd kon worden.

geschiedenis 

Lees hier de ontstaansgeschiedenis van Muziekschool Amsterdam