BIS FVS_5794-samenspel-les-zang-kind-verticaal.jpg

Over ons

Lees hier meer over Muziekschool Amsterdam als organisatie. 

Ons Verhaal

Muziekschool Amsterdam is de grootste muziekeducatieaanbieder van Amsterdam. Het is onze missie om alle Amsterdamse kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven het plezier van (samen) muziek maken te ervaren. Met onze lessen en vele samenspeel mogelijkheden bereiken we tienduizenden leerlingen per jaar. Op de muziekschool zelf, maar vooral ook op basisscholen.

 

Organisatie

Bij Muziekschool Amsterdam werken meer dan 100 mensen. 
Ons gemotiveerd team is zeer divers van samenstelling maar we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: kwaliteit bieden in zowel muziekles als onze dienstverlening.

Samenwerking

Muziekschool Amsterdam werkt samen met diverse instellingen om meer kinderen en jongeren in de stad in aanraking te brengen met muziek.

zakelijke gegevens

Culturele ANBI-status Stichting Muziekschool Amsterdam heeft de officiële status van 'culturele Algemeen Nut Beogende Instelling' (culturele ANBI). Dat betekent dat giften een fiscaal voordeel geven. Op de website van de belastingdienst is meer informatie te vinden.

RSIN nummer Het RSIN nummer van Stichting Muziekschool Amsterdam is 008694916.