partners

Muziekschool Amsterdam werkt samen met diverse instellingen om meer kinderen en jongeren in de stad in aanraking te brengen met muziek.

MOSA

De oprichting van de stichting Muziek Op School in Amsterdam (MOSA) is een gezamenlijk initiatief van Aslan Muziekcentrum, het Concertgebouw, Stichting Leerorkest, Muziekcentrum Zuidoost, Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord. Samen met de gemeente Amsterdam geven wij invulling aan de grote ambitie om ieder kind in het basisonderwijs één uur muziekles per week te geven. Dit gebeurt in het kader van de invoering van het basispakket Cultuureducatie. De partners in MOSA zorgen ervoor dat alle scholen die daar belangstelling voor hebben ook voorzien worden van muziekonderwijs.

sep

Samen met Stichting Educatieve projecten (SEP) voeren we op scholen onder en na schooltijd projecten uit waarbij sprake is van meerdere disciplines, zoals muziek en dans. Meer info >

Muziek Docenten Collectief

Het Muziek Docenten Collectief Amsterdam is een in 2013 opgerichte vereniging van particuliere muziekdocenten. Zij maken gebruik van de lesfaciliteiten van Muziekschool Amsterdam. Meer info >

NVA

In augustus 2015 is het Nieuw Vocaal Amsterdam (NVA), in het gebouw op Bachstraat 5 getrokken, waar ook locatie Zuid van Muziekschool Amsterdam gevestigd is. Het NVA is de klassieke zangopleiding voor iedereen van 4 t/m 21 jaar. Het NVA complementeert nadrukkelijk het totaal aan talentopleidingen die al bij de muziekschool te vinden zijn. In 2016 wordt de samenwerking op het gebied van inhoud en promotie verder verdiept.

Meer info >

MVA

Masterclass Vocal Academy (MVA) heeft zich gevestigd in het gebouw op de Nieuwe Kerkstraat waar ook Muziekschool Amsterdam-locatie Centrum/ Oost zich bevindt. MVA specialiseert zich in de ontwikkeling van r&b- en gospeltalent. Meer info >

AMA

Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord werken nauw samen met de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA) om de muziekprogramma's van de AMA-partners op toegankelijke wijze te verbinden aan de lange leerlijnen voor het basisonderwijs. Het is onze ambitie om alle Amsterdamse leerlingen uit het primair onderwijs jaarlijks de kans te geven een podium te bezoeken of een concert bij te wonen. Hierdoor komen ze in aanraking met de muzikale rijkdom van de stad.

Conservatorium van Amsterdam

Met het Conservatorium van Amsterdam werken we intensief samen door onder meer stageplaatsen aan te bieden. Op deze manier krijgen we onder andere de mogelijkheid om onderwijstalenten te scouten voor onze afdeling Binnenschools. Daarnaast vindt er uitwisseling van expertise plaats. Meer info >

ontwikkeling: visual communications concept & ontwerp: aan