aanmeldingsprocedure

Wil je je inschrijven voor een van onze cursussen dan kan dat direct en online. Bekijk hier het tarievenoverzicht van onze cursussen seizoen 2018-2019.

Via cursusaanbod en de zoekfunctie kun je een cursus uitzoeken. Per onderdeel is er een uitgebreid aanbod, opgebouwd uit subcategorieën. Heb je de cursus gevonden die bij je past? Dan kun je je direct vanaf die pagina aanmelden via het online aanmeldingsformulier. Het formulier kun je online verzenden, nadat je akkooord bent gegaan met de algemene lesvoorwaarden 2018-2019.


procedure aanmelding instrument,- of zangles

Je ontvangt direct na je aanmelding een ontvangstbevestiging per mail. LET OP! Dit betekent nog niet dat je geplaatst bent.

Heb je je ingeschreven voor instrument, -of zangles of voor een muziekgroep, dan ontvang je bericht van de leerlingenadministratie of van de desbetreffende docent. De docent neemt vervolgens contact op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek krijg je informatie en advies over de les, de aanschaf van het lesmateriaal, de mogelijke aanschaf of huur van een instrument en de datum en tijd van de eerste les.


procedure aanmelding cursus

Heb je je ingeschreven voor een cursus, dan krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren
een uitnodiging.

De docent deelt de groepen in op basis van leeftijd en niveau.

Als de cursus niet doorgaat krijg je altijd bericht. Het kan voorkomen dat je pas daarover
wordt geïnformeerd vlak voor de desbetreffende cursus. Dat komt omdat soms pas vlak voor
de startdatum bekend is of een cursus voldoende aanmeldingen heeft om door te gaan.

 

> betaling

- automatische incasso
- factuur


Automatische incasso

Via een automatische incasso is het mogelijk het lesgeld voor jaarcursussen in termijnen te voldoen. Het lesgeld voor jaarcursussen vanaf 177 euro wordt in maximaal tien gelijke delen maandelijks van de rekening afgeschreven. Betaling in één keer is ook mogelijk.


Factuur

Via een factuur kun je de betaling alleen in één keer voldoen.


Betalingsverplichting

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Amsterdam zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.


Restitutie

Restitutie van het lesgeld en/of ontheffing van de betalingsverplichting vindt alleen plaats indien er is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4 en 5 van de algemene lesvoorwaarden.

> omgangsregels

Muziekschool Amsterdam staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen. Voor cursisten moet het prettig zijn om bij Muziekschool Amsterdam lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij de muziekschool hun werk uit te voeren. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en pesten.

> kortingsmogelijkheden

stadspaskorting

Bezitters van een Stadspas komen in aanmerking voor een korting op het lesgeld: Tot en met 20 jaar: korting van 15% op het tarief van een jaarcursus voor één kind, indien dit jaartarief € 450 of meer bedraagt; korting van 25% op het totale lesgeld voor twee kinderen uit hetzelfde gezin, indien het jaartarief van elke cursus € 450 of meer bedraagt; korting van 35% op het totale lesgeld voor drie kinderen uit hetzelfde gezin, indien het jaartarief van elke cursus € 450 of meer bedraagt. De korting wordt verleend indien gelijktijdig met de aanmelding een duidelijk leesbare kopie van de Stadspas van de cursist(en) wordt meegestuurd.

> amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas

 

scholierenvergoeding

Via de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam kunnen leerlingen van 4 t/m 18 jaar (wonend in Amsterdam), met ouders met een laag inkomen en weinig vermogen een deel van het lesgeld vergoed krijgen. De vergoeding is €244 per jaar per kind op de basisschool en €325 per jaar per kind op de middelbare school (VO, MBO, BOL).

> scholierenvergoeding

 

jongerencultuurfonds

Via het Jongerencultuurfonds kunnen leerlingen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen en weining vermogen een deel van het lesgeld vergoed krijgen. Het Jongerencultuurfonds betaalt voor één culturele activiteit per jaar. Het maximum bedrag dat je vergoed kunt krijgen is 450 euro per jaar. Aanvraag gaat via een intermediair, zoals een leerkracht van school of een maatschappelijk werker. Een aanvraag kun je jaarlijks voor het volgende schooljaar indienen vanaf 15 juni.

> jongerencultuurfonds.nl

 

gratis instrument lenen

Wanneer je via het Jongerencultuurfonds muziekles volgt, kun je daar gratis een instrument bij lenen. De instrumenten worden beschikbaar gesteld door het Instrumenten Depot Leerorkest.

> jongerencultuurfonds.nl/pak-aan

 

instrumentenactie

Ben je niet ouder dan 20 jaar en heb je een Stadspas, maak je gebruik van het Jongerencultuurfonds, Scholierenvergoeding of de Middeninkomenskorting? Dan kun je via de Instrumentenactie met korting een instrument huren of kopen. Je krijgt 15% korting op koopinstrumenten en 50% korting op huurinstrumenten. Deze Instrumentenactie is mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam. Klik hier voor het inschrijfformulier van de Instrumentenactie.

De winkels die meedoen zijn:

Résonance, viool, altviool, cello, resonance-vioolbouw.nl
Terpstra-muziek, blaasinstrumenten en slagwerk, terpstra-muziek.nl
Soundplaza, gitaar, basgitaar, keyboard, sound-plaza.nl
Bol & Sanders piano's, bolpianos.nl/vestigingen/amsterdam.html
Clavis, piano's, clavis.nl
Saxomania (alleen koop), saxofoons, saxofoon, klarinet, dwarsfluit, saxomania.com
Maas Vioolbouw (alleen koop), maasvioolbouw.nl.


Je kunt ook bij Muziekschool Amsterdam een instrument met korting huren (harp, accordeon, fagot en hobo). In principe kunnen deze instrumenten alleen voor het eerste lesjaar gehuurd worden. Blijkt echter dat er voldoende instrumenten zijn, dan kan het instrument in volgend cursusjaar ook nog gehuurd worden. De prijs voor het huren van een instrument is normaal 225 euro, met de Instrumentenactie 112,50 euro.
> klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl


Voor de Instrumentenactie geldt een maximumvergoeding, deze is voor huurinstrumenten € 250 per cursusjaar en voor koopinstrumenten eenmalig maximum € 250. Indien de vergoeding wordt toegekend (er is een maximum aantal aanvragen dat gehonoreerd kan worden) dan wordt deze in december of juni overgemaakt. De instrumentenactie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam.
> Meld je hier aan voor de instrumentenactie.

 

Middeninkomenskorting

De middeninkomenskorting is er voor leerlingen van 4 t/m 20 jaar: cursisten uit gezinnen met een inkomen tussen 120% van het minimum inkomen (€ 24.346,- voor fiscale partners en € 23.512,- voor alleenstaanden) tot 110% van het modaal eenpersoonsinkomen (€ 44.770 voor zowel fiscale partners als voor alleenstaanden), kunnen een deel van het lesgeld vergoed krijgen. Valt het verzamelinkomen tussen deze inkomensgrenzen, dan krijgt men 20% korting bij een cursus van minimaal € 450. Ter verificatie dient de belastingaangifte 2017 of inkomensverklaring geupload of meegestuurd te worden. Let op: het aantal uitgiftes van deze korting is beperkt.

> algemene lesvoorwaarden

In de Algemene Lesvoorwaarden 2018-2019 vind je informatie over onder andere de lesovereenkomst restititutie van het lesgeld, vervanging van docent, tarieven en de mogelijkheid voor het huren van instrumenten. De Algemene Lesvoorwaarden kun je hier downloaden.

ontwikkeling: visual communications concept & ontwerp: aan