muziekschool amsterdam opent 18 mei 2021 weer de deuren.jpg
12-05-2021

Hoera! We zijn weer open!

(ENGLISH TEXT BELOW) Vanaf woensdag 19 mei ontvangen we weer leerlingen in onze gebouwen onder bepaalde voorwaarden. Daar zijn we super blij mee!

De voorwaarden waaronder de lessen hervat mogen worden, zullen begin volgende week verwerkt worden in ons coronaprotocol. Deze voorwaarden zijn grofweg:

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen de lessen hervat worden met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Voor leerlingen vanaf 18 jaar geldt een groepsgrootte van maximaal twee personen plus een docent.
 • Er mogen maximaal 30 personen in een ruimte.
 • Bij verplaatsingen in de gebouwen draagt iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje, op de lesplek mag het mondkapje af.
 • Bij klachten die mogelijk wijzen op Corona, blijf je thuis en laat je je testen.

We zijn allemaal ontzettend blij dat we eindelijk onze deuren weer mogen openen. Helaas moeten de ouders nog even buiten wachten in, naar we hopen, een mooi voorjaarszonnetje!!

Tot snel op Muziekschool Amsterdam!

 

ENGLISH TEXT

Hurray! We're open!

We are allowed to receive students in our buildings under certain conditions. We are really happy about it!

The conditions under which the lessons may be resumed will be incorporated into our corona protocol early next week. These conditions are roughly:

 • For children and young people up to and including 17 years old, the lessons may be resumed while maintaining a distance of 1.5 meters.
 • For students from 18 years old, a group size of a maximum of two people plus a teacher applies.
 • A maximum of 30 people are allowed in a room.
 • When moving in the buildings, everyone aged 13 and older wears a mouth mask, the mouth mask may be taken off if you stay in the spot where your lessons are.
 • In case of health issues that may indicate Corona, you stay at home and get tested.

  We are all very happy that we finally opened our doors again. Unfortunately the parents have to wait outside in, we hope, a beautiful spring sun !!

  See you soon at Muziekschool Amsterdam!