corona-virus-still-1-1000x562.jpg
21-08-2020

CORONA PROTOCOL MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM


VOOR OUDERS & LEERLINGEN 

update 30 september 2020

Naar aanleiding van de nieuw aangekondigde landelijke en gemeentelijke Corona-maatregelen, is het helaas noodzakelijk de geldende regels voor onze school vanaf 30 september aan te scherpen.

In aanvulling op de richtlijnen zoals deze op 21 augustus zijn opgesteld (zie onder), vragen we alle medewerkers, leerlingen en bezoekers vanaf 13 jaar oud een mondkapje te dragen in onze gebouwen zolang je je verplaatst. Wanneer je zit of (stil) staat in de lesruimte, mag het mondkapje weer af. Ontsmet de handen bij binnenkomst. Verder vragen we u of uw kind opnieuw om niet naar de les te komen als er sprake is van Corona verschijnselen en/of lichte klachten zoals een neusverkoudheid. Meestal is het mogelijk de les later in te halen of online te volgen.

 

21 augustus 2020

Op 21 augustus is het corona-protocol van Muziekschool Amsterdam herzien. Hieronder zie je onder voorbehoud van welke voorwaarden de lessen op de muziekschool kunnen plaatsvinden. Het protocol is opgesteld op basis van de RIVM-richtlijnen en aan verandering onderhevig. 

 

Start lessen
 • Vanaf 24 augustus 2020 zijn de locaties Zuid (Bachstraat), Centrum-Oost (Nieuwe Kerkstraat), Nieuw-West (Osdorpplein) en IJburg (IJburglaan) geopend voor leerlingen   en worden de muzieklessen grotendeels weer opgestart.
 • De lessen (ook groepsactiviteiten) gaan weer van start onder de volgende voorwaarden:
  - Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden.
  - In de peuterlessen hebben de kinderen een begeleider. Afhankelijk van de lokaalgrootte kunnen er maximaal 6-8 begeleiders aanwezig zijn. Een begeleider kan
  eventueel meerdere kinderen onder zijn/haar hoede hebben.
  - Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar houden wel 1,5 meter afstand tot het onderwijspersoneel.
  - Volwassenen houden onderling altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
  - Extra maatregelen voor zang en blaasinstrumenten:
  - Zingen in groepsverband is toegestaan. Alle leerlingen en docenten moeten 1,5 meter afstand houden
  - (Groeps)lessen op blaasinstrumenten zijn toegestaan. Alle leerlingen en docenten moeten 2 meter afstand houden.

Op welke wijze gaan de lessen van start?
 • Alle lessen worden live, tenzij anders aangegeven, op een locatie van Muziekschool Amsterdam, gegeven.
 • Voor zover mogelijk, wordt het gebruikelijke rooster gehanteerd.
 • Wanneer het de wens is van een leerling kunnen lessen ook online plaatsvinden.

Welke regels gelden in de gebouwen?

Op alle locaties zijn de algemene richtlijnen van het RIVM van toepassing.

 • Indien er sprake is van een besmetting verzoeken wij u dit z.s.m. te melden bij Muziekschool Amsterdam.
 • Muziekschool Amsterdam meldt elke besmetting bij GGD.
 • Personeelsleden hoeven geen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, maar mogen dat wel (bijvoorbeeld mondkapjes).

Ingang / Uitgang / Gangen
 • Iedereen die geen les heeft, met uitzondering van begeleiders van peuters, wordt gevraagd buiten te blijven wachten.
 • Leerlingen gaan zelf naar het lokaal. Jonge kinderen kunnen eventueel door de docent opgehaald worden bij de ingang. Bespreek dit, per mail of app met de docent.
 • Mensen die het gebouw uitgaan hebben voorrang op mensen die naar binnen gaan.
 • Bij binnenkomst in het gebouw (en/of bij het betreden van het lokaal) desinfecteren leerlingen, docenten, ouders en overig personeel hun handen.
 • In de gebouwen gelden looproutes, waar mogelijk zijn er eenrichtingsroutes. De looproute wordt met stickers en/of pijlen aangegeven.
 • Geef elkaar de ruimte, als je elkaar moet passeren.
 • Houd rekening met elkaar, vooral bij trappen waar geen eenrichtingsroute mogelijk is. Mensen die de trap af gaan hebben voorrang op mensen die de trap opkomen.
 • De toiletten zijn opengesteld. Om het gebruik van de toiletten tot een minimum te beperken, wordt ouders/verzorgers wordt verzocht hun kinderen zo veel mogelijk vooraf, thuis. naar het toilet te laten gaan.

Lokalen
 • Deuren van lokalen, kantoren en looproutes blijven zo veel mogelijk open staan, zodat deurklinken minder aangeraakt hoeven te worden.
 • De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.
 • Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte, op aanwijzing van de docent.
 • In de lokalen zijn papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays beschikbaar.
 • Docenten nemen na binnenkomst de te gebruiken inventaris/instrumenten (tafel, toetsen e.d.) af met desinfecterende spray, doen dit tussen de lessen en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 • Instrumenten en werkplekken worden bij gebruik door meerdere leerlingen en docenten met regelmaat (ook tussen de lessen door) ontsmet.
 • Leerlingen maken hun (blaas)instrument thuis schoon, zowel voorafgaand als na afloop van de les.
 • Gebruik van airconditioning en ventilatoren is niet toegestaan.
  Per gebouw is bepaald of het luchtbehandelingssysteem al dan niet gebruikt kan worden.


Thuisblijfregels voor leerlingen
 • Een leerling met verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging of plotseling verlies van reuk en/of smaak laat zich testen en blijft thuis tot de uitslag bekend is.
 • Als de leerling zelf óf iemand in het huishouden van de leerling getest is op het coronavirus en een positieve uitslag heeft, volg dan de richtlijnen van het RIVM.