corona-virus-still-1-1000x562.jpg
11-03-2020

Update (11/3) Corona Protocol Muziekschool Amsterdam

 

<English below>
De muziekschool is, meer dan een gewone school, een knooppunt van veel contacten.
Wij zien ons daarom genoodzaakt extra maatregelen te nemen om besmetting met het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Wij verzoeken alle klanten met ernstige verkoudheidsverschijnselen en/of het vermoeden van een Corona-besmetting de muziekschool niet te bezoeken.
 • Bij constatering van een besmetting bij u, of een van uw gezinsleden, verzoeken wij u ons dit direct te laten weten op 020-5787373 en/of via dennis.de.bruin@muziekschoolamsterdam.nl
 • Als er bij een bezoeker van een van onze locaties een coronabesmetting is geconstateerd zullen wij de betreffende locatie per direct voor 2 dagen sluiten. Indien noodzakelijk zullen ook andere vestigingen worden gesloten. Alle klanten zullen hier dan met spoed over geïnformeerd worden. Na 2 dagen is een eventueel besmettingsgevaar geweken en achten wij de locatie weer geschikt voor de lessen.
 • Een docent waarbij een Corona-besmetting is geconstateerd zal, conform het landelijke protocol, 14 dagen in quarantaine blijven. Alle lessen van die docent zullen dan gedurende die 14 dagen komen te vervallen. In dat geval zijn de standaard voorwaarden t.a.v. lesuitval van toepassing.

  Alle geplande evenementen/concerten gaan vooralsnog gewoon door, tenzij anders wordt aangegeven.

  Uiteraard volgen wij ter voorkomen van besmetting alle richtlijnen van het RIVM.
  Wij verzoeken u met klem onderstaande de adviezen op te volgen:
  • Schud geen handen en voorkom ander lichamelijk contact zoveel mogelijk
  • Houd in de openbare ruimtes voor zover mogelijk afstand van elkaar.
  • Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.
  • Was regelmatig je handen met water en zeep en droog af met papieren handdoekjes.
  • Was altijd je handen voordat je naar de les gaat.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
  • Handalcohol of alcoholgel gebruik je alleen als er geen handenwasgelegenheid is en je handen niet zichtbaar of niet voelbaar vuil zijn.


<English>
Even more than an ordinary school, the music school is a hub of many contacts.
We therefore feel compelled to take additional measures to prevent contamination with the corona virus as much as possible.

 • We request all customers with severe cold symptoms and / or suspected corona infection not to enter the music school.
 • If you or one of your family members is diagnosed with corona virus, please let us know immediately on 020-5787373 and / or via dennis.de.bruin@muziekschoolamsterdam.nl
 • If a visitor to one of our locations has been diagnosed with a corona infection, we will immediately close that specific location for 2 days. If necessary other locations of Muziekschool Amsterdam will also be closed. In such an event, all customers will be informed promptly.
  After 2 days a possible risk of infection has passed and we consider the location suitable for the lessons again.
 • A teacher who has been diagnosed with a corona infection will remain in quarantine for 14 days, in accordance with the national protocol. All lessons of that teacher will be canceled during those 14 days. In this case, the standard conditions of cancelling lessons apply.

All events/concerts will take place as planned, unless otherwise indicated.

We naturally follow all RIVM guidelines to prevent contamination.
We would urge people to follow the advices below:
• Don’t shake hands and avoid any other physical contact
• Keep your distance from each other in all public spaces
• Avoid touching your eyes, nose and mouth with your fingers.
• Wash your hands regularly with water and soap. Dry them with paper towels.
• Always wash your hands before your lessons.
• Sneeze into the inside of your elbow.
• Use paper tissues and discard them after use.
• Use handalcohol only when water and soap are not available.