Trombone (12 t/m 20 jaar)

  • cursist
  • voorkeur
  • betalen
  • bedankt
Wie gaat deze cursus volgen ?
Naam is verplicht
Achternaam is verplicht
Geboortedatum is verplicht
Wat is je adres?
Geldige straatnaam is verplicht
Geldige huisnummer is verplicht
Geldige postcode is verplicht
Geldige stad is verplicht
Op welke manier kunnen we contact opnemen?
Geldige telefoonnummer is verplicht
Geldige e-mail is verplicht
Welke voorkeuren heb je?

Muziekschool Amsterdam probeert rekening te houden met de voorkeur van de lesdag en docent. Het is niet altijd mogelijk deze voorkeur te realiseren

Kies je betaalmethode
Betaal eenvoudig via een automatische incasso
betaalmethde is verplicht
Geldige IBAN is verplicht
Gegevens betaler
Geslacht is verplicht
Naam is verplicht
Achternaam is verplicht
Geboortedatum is verplicht
Wat is het adres?
Geldige straatnaam is verplicht
Geldig huisnummer is verplicht
Geldige postcode is verplicht
Geldige stad is verplicht
Op welke manier kunnen we contact opnemen?
Geldig telefoonnummer is verplicht
Geldige e-mail is verplicht

Heb je een aanvraag via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam gedaan maar kost de cursus méér dan de vergoedde €480,- dan betaal je automatisch slechts het restbedrag aan Muziekschool Amsterdam. 

5000 muziekliefhebbers gingen je al voor

Bij het accepteren van dit aanbod machtig ik de Stichting Vrienden van de Muziekschool Amsterdam om eenmaal per jaar de hierboven overeengekomen vriendenbijdrage van mijn bankrekening af te schrijven. Deze incasso vindt plaats in juni*

Algemene voorwaarden accoderen is verplicht