FVS_0618-solo-les-piano-baby-horizontaal.jpg

Info over aanmelden

Hoe verloopt een inschrijving?

Van inschrijven tot starten met les. Lees hier meer hoe we ervoor zorgen dat je met de door jou gekozen cursus kunt beginnen. 

Algemene lesvoorwaarden

Alle formele regels rondom het volgen van muziekles. Over inschrijven, betalen, annuleren. 
Als je je aanmeldt voor een cursus dien je met deze voorwaarden akkoord te gaan. 

Hoe gaan we met elkaar om?

Muziekschool Amsterdam staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen. Daarom moet het prettig zijn om bij Muziekschool Amsterdam lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij de muziekschool hun werk uit te voeren.

Muziekschool Amsterdam wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en pesten voorkomen. Krijg je hier toch mee te maken, dan kun je desgewenst een klacht indienen.

Privacy statement

Muziekschool Amsterdam gaat zorgvuldig om met jouw gegevens.  Lees het na in de privacy statement.