Zakelijke gegevens

Culturele ANBI-status Stichting Muziekschool Amsterdam heeft de officiële status van 'culturele Algemeen Nut Beogende Instelling' (culturele ANBI). Dat betekent dat giften een fiscaal voordeel geven. Op de website van de belastingdienst is meer informatie te vinden.

RSIN nummer Het RSIN nummer van Stichting Muziekschool Amsterdam is 008694916.