FVS_0200-samenspel-concert-slagwerk-accordeon-jeugd-verticaal.jpg

vacature bestuursleden Stichting Vrienden

stichting vrienden van muziekschool amsterdam

Het bestuur van stichting Vrienden zoekt:

2 nieuwe bestuursleden, waaronder een penningmeester

Relatie met Muziekschool Amsterdam

Overeenkomstig de vastgestelde doelen van de stichting Vrienden werkt de stichting Vrienden ondersteunend aan Muziekschool Amsterdam. De Stichting Vrienden is een onafhankelijke stichting doch werkt nauw samen de bestuurder van Muziekschool Amsterdam. De bestuurder van Muziekschool Amsterdam is geen lid van het bestuur van de stichting doch neemt als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen van de Stichting Vrienden. Het bestuur van de stichting Vrienden wordt secretarieel ondersteund vanuit Muziekschool Amsterdam.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 tot maximaal 5 personen. De leden worden, op voordracht van de stichting Vrienden, benoemd door de bestuurder van Muziekschool Amsterdam.

De leden van het bestuur hebben zitting voor een termijn van 4 jaar en zijn herbenoembaar voor maximaal één termijn.

Op dit moment hebben zitting in het bestuur:

Mw. Jantine Swagerman - Voorzitter & penningmeester, benoemd per 17 december 2015 voor de 1e termijn; vanaf januari 2018 voorzitter. *
Mw. Suus van den Akker – Lid, benoemd per 7 september 2015 voor de 1e termijn. *
Mw. Ilana Rooderkerk – Lid, benoemd per 9 april 2018 voor de 1e termijn. *

* Bestuurstermijn is 4 jaar met mogelijke verlenging met 2e termijn tot max 8 jaar

Profiel van de leden van het bestuur Stichting Vrienden

Het bestuur van Stichting Vrienden is qua samenstelling afgestemd op de doelen en beoogde ontwikkeling van de stichting Vrienden. De leden van het bestuur zijn in staat tot een onafhankelijk oordeel en leveren een toegevoegde waarde.

Er is sprake van een collegiale bestuursstijl. De bestuursleden besturen generiek en beschikken gezamenlijk over voldoende inzicht en beoordelingsvermogen op de volgende gebieden:

  • Fundraising en crowdfunding
  • Marketing en communicatie
  • Muziek, Kunst, Cultuur en Onderwijs

Wij zoeken bestuursleden die: 

  • de doelstelling van de stichting Vrienden en Muziekschool Amsterdam onderschrijven;
  • sociaal/maatschappelijk geëngageerd zijn;
  • sterke affiniteit hebben met de wereld van muziek, cultuur en educatie;
  • actieve Amsterdamse netwerkers. Niet alleen uit de kring van de Muziekschool/Muziekwereld maar met ingangen in de financiële, notariële wereld of bank- en verzekeringswereld;
  • kritisch en grensverleggend kunnen denken; nieuwe initiatieven mogelijk willen maken;
  • relativeringsvermogen en humor hebben
  • Het geschatte tijdsbeslag van de functie van gewoon bestuurslid bedraagt circa 3 à 4 vergaderingen per jaar en het jaarlijks incidenteel bijwonen van enkele Vriendenevents.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; wel kunnen reiskosten gedeclareerd worden.

Specifiek zoeken wij bestuursleden met de volgende expertise:

A- Financiën
B - Marketing&Communicatie Muziekschool Amsterdam is een diverse en inclusieve organisatie; we streven ernaar het bestuur van Stichting Vrienden een goede afspiegeling te laten zijn van de Amsterdamse samenleving.

Voor sollicitaties of aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met Jenny Messink via jenny.messink@muziekschoolamsterdam.nl, of 020-5787370.