FVS_6477.jpg

Samenwerking

Muziekschool Amsterdam werkt samen met diverse instellingen om meer kinderen en jongeren in de stad in aanraking te brengen met muziek. 

Gemeente Amsterdam

Wij zijn de grootste publieke instelling voor muziekeducatie van en voor Amsterdammers. Gemeente Amsterdam is dan ook onze belangrijkste opdrachtgever. Zij verstrekt ons een structurele subsidie om onze gedeelde doelstelling uit te voeren: het bijdragen aan het versterken van het cultureel vermogen van Amsterdamse kinderen en jongeren. Zodat zij kunnen worden wie ze willen zijn en beschikken over vaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen in de samenleving.

MOSA

De oprichting van de stichting Muziek Op School in Amsterdam (MOSA) is een gezamenlijk initiatief van Aslan Muziekcentrum, het Concertgebouw, Stichting Leerorkest, Muziekcentrum Zuidoost, Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord. Samen met de gemeente Amsterdam geven wij invulling aan de grote ambitie om ieder kind in het basisonderwijs kennis te laten maken met muziek.

Waag

Waag en Muziekschool Amsterdam ontwikkelen een gezamenlijk aanbod, met de focus op muziek, creativiteit, onderzoek, ontwerp en experiment. Waag opereert al 25 jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën vanuit de waarden open, fair & inclusive. Lees meer.

SEP

Samen met Stichting Educatieve projecten (SEP) voeren we op scholen onder en na schooltijd projecten uit waarbij sprake is van meerdere disciplines, zoals muziek en dans. Lees meer.

MDCA

Het Muziek Docenten Collectief Amsterdam is een in 2013 opgerichte vereniging van particuliere muziekdocenten. Zij maken gebruik van de lesfaciliteiten van Muziekschool Amsterdam. Lees meer

NVA

In augustus 2015 is het Nieuw Vocaal Amsterdam (NVA), in het gebouw op Bachstraat 5 getrokken, waar ook locatie Zuid van Muziekschool Amsterdam gevestigd is. Het NVA is de klassieke zangopleiding voor iedereen van 4 t/m 21 jaar. Het NVA complementeert nadrukkelijk het totaal aan talentopleidingen die al bij de muziekschool te vinden zijn.

MVA

Masterclass Vocal Academy (MVA) heeft zich gevestigd in het gebouw op de Nieuwe Kerkstraat waar ook Muziekschool Amsterdam-locatie Centrum/ Oost zich bevindt. MVA specialiseert zich in de ontwikkeling van r&b- en gospeltalent. 

AMA

Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord werken nauw samen met de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam (AMA) om de muziekprogramma's van de AMA-partners op toegankelijke wijze te verbinden aan de lange leerlijnen voor het basisonderwijs.

Conservatorium

Met het Conservatorium van Amsterdam werken we intensief samen door onder meer stageplaatsen aan te bieden. Op deze manier krijgen we onder andere de mogelijkheid om onderwijstalenten te scouten voor onze afdeling Binnenschools. Daarnaast vindt er uitwisseling van expertise plaats. Lees meer.