FVS_8839-solo-les-accordeon-kind-horizontaal-nonprint.jpg

over de organisatie Muziekschool Amsterdam

Muziekschool Amsterdam is de grootste muziekeducatie-aanbieder van Amsterdam. Het is onze missie om alle Amsterdamse kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven het plezier van (samen) muziek maken te ervaren. Met onze lessen en vele samenspeel mogelijkheden bereiken we tienduizenden leerlingen per jaar. Op de muziekschool zelf, maar vooral ook op basisscholen.


organisatie

Bij Muziekschool Amsterdam doen we er met ruim 160 medewerkers alles aan om onze doelen te behalen. Bekijk hier het organogram en de invulling van de diverse functies.


Jaarverslag 2022

In het verslagjaar 2022 en het online jaarverslag kon voortgebouwd worden op het fundament dat de jaren ervoor met veel inspanning is gelegd. Dat betekent dat op veel scholen in Amsterdam het muziekonderwijs aangeboden en uitgevoerd kon worden.


geschiedenis 

Lees hier de ontstaansgeschiedenis van Muziekschool Amsterdam.


Archief

Bekijk de WNT verantwoording van de afgelopen 7 jaren.

zakelijke gegevens
Culturele ANBI-status

Stichting Muziekschool Amsterdam heeft de officiële status van 'culturele Algemeen Nut Beogende Instelling' (culturele ANBI). Dat betekent dat giften een fiscaal voordeel geven. Op de website van de belastingdienst is meer informatie te vinden.


RSIN nummer

Het RSIN nummer van Stichting Muziekschool Amsterdam is 008694916.

Download hier het ANBI status formulier van Muziekschool Amsterdam