FVS_8839-solo-les-accordeon-kind-horizontaal-nonprint.jpg

Ons verhaal

Muziekschool Amsterdam is de grootste muziekeducatieaanbieder van Amsterdam. Het is onze missie om alle Amsterdamse kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven het plezier van (samen) muziek maken te ervaren. Met onze lessen en vele samenspeel mogelijkheden bereiken we tienduizenden leerlingen per jaar. Op de muziekschool zelf, maar vooral ook op basisscholen.

Jaarverslag

In het verslagjaar 2018 kon voortgebouwd worden op het fundament dat de jaren ervoor met veel inspanning is gelegd. Dat betekent dat op veel scholen in Amsterdam het muziekonderwijs aangeboden en uitgevoerd kon worden. Luister hier naar de korte podcast Jaargeluid 2018, waarin directeur-bestuurder Willem Smit geïnterviewd wordt. 

geschiedenis 

Lees hier de ontstaansgeschiedenis van Muziekschool Amsterdam.