FVS_0728-samenspel-docent-concert-zang-kind-horizontaal.jpg

Werken aan cultureel vermogen

Muziekschool Amsterdam werkt aan het vermogen van kinderen en jongeren om zich cultureel te kunnen uitdrukken (spreken) en elkaar cultureel te kunnen verstaan. Dat noemen we 'cultureel vermogen'. Bij de doorontwikkeling van onze onderwijsprogramma’s is het versterken van cultureel vermogen nu het leidende thema.

Cultureel vermogen is van belang, omdat je het nodig hebt om jezelf, samen mét en door middel ván anderen, te kunnen vormen. Het bewust waarnemen van je eigen identiteit, de identiteit van anderen en daar speels/creatief mee kunnen omgaan, vormen daarvoor een belangrijk deel van de basis. Het opent nieuwe perspectieven, maakt ruimte voor het onbekende en laat zien “dat het anders kan”. En dat is van belang voor vrij en democratisch kunnen samenleven in een pluriforme/inclusieve maatschappij.


Cultureel vermogen ontwikkelt zich (in mensen en tussen mensen) in een voortdurend proces. Er zijn vier ingrediënten nodig om dat proces gaande te houden:
(1) cultureel zelfbewustzijn
(2) ervaren van verschillen
(3) eigen maken van uitingsvormen
(4) deelnemen aan het culturele leven.
Meer informatie over Cultureel Vermogen vind je hier.

Niet alleen in Amsterdam werken we aan de ontwikkeling van vernieuwend cultuuronderwijs o.b.v. Cultureel Vermogen. Landelijk maken MOCCA en Muziekschool Amsterdam deel uit van een 'proeftuinen-project' rond Cultureel Vermogen. Dit anderhalf jaar durende project wordt geleid door het LKCA. Meer hierover vind je hier.