FVS_9303-samenspel-les-viool-kind-horizontaal.jpg

Tjamke Roelofs

docent viool, altviool en barokviool

“Heerlijk om samen muziek te maken!”


Wat doe je buiten de muziekschool?

Ik ben concertmeester bij de Residentie Bachensembles in Den Haag.

Waarom geef je graag les?

Omdat ik het heerlijk vind om samen muziek (te leren) maken.

Wat is je favoriete muziekstuk of nummer?

Ik houd erg van de muziek van Johan Sebastiaan Bach.

opleiding

Wat: Vioolstudie  bij Davina van Wely, Vioolstudie bij mark Lubotsky, Barokvioolstudie  bij Lucy van Dael
Waar: Koninklijk Conservatorium Den Haag, MusikHochSchule Hamburg, Sweelink Conservatorium Amsterdam 

 

geeft les in de talen

Nederlands, Engels, Duits