FVS_1535_Stoere-Strijkers.jpg

Sara Hochstenbach

docent viool & altviool

“ Ik vind het mooi en zinvol om kinderen te begeleiden bij het creatieve proces dat bij muziek maken komt kijken.”


Kun je iets vertellen over de manier waarop je les geeft?

Graag leer ik mijn leerlingen een goede houding te hebben, soepele bewegingen te maken en leer ik hen een fijne techniek aan. Andere dingen die een belangrijke rol tijdens mijn lessen zijn het vertellen van een verhaal met muziek en daarvoor je voorstellingsvermogen en expressie gebruiken. Ook écht leren luisteren naar de muziek is een belangrijk onderdeel.

Naast de reguliere vioollessen spelen mijn strijkleerlingen wekelijks samen in een groep. We spitsen de oren naar elkaar toe en tijdens dit samenspel komt het vioolspelen weer in een ander licht te staan.
Ik geef les aan kinderen vanaf twee jaar en heb een speciale aanpak bij de kleutervioolgroep: we zingen en bewegen veel en doen allerlei voorbereidende spelletjes. Dit alles verandert gedurende het jaar in het spelen van liedjes op de viool. Een snelle groei op motorisch gebied, het gehoor en muzikale vorming!


Waarom geef je graag les?

Ik geef graag les omdat ik kinderen wil laten ervaren hoe veel plezier het geeft om mooi te kunnen spelen, samenspelen en optreden. Ik vind het mooi en zinvol werk, om ieder kind te begeleiden bij het creatieve proces. Ook denk ik dat muziek maken en samenspelen veel bijdraagt aan de algemene ontwikkeling van een kind.

Opleiding

Wat: Viool Jong Talent (docenten Hans Scheepers, Lex Korff de Gidts, J.J. Kantorow, Istvan Parkanyi, Sachar Bron), kamermuziek
Waar: Conservatorium van Utrecht, Conservatorium van Amsterdam, Conservatorium van Lubeck, Conservatorium van Rotterdam


Geeft les in de talen

Nederlands, Engels, Duits