FVS_7551-samenspel-les-viool-cello-jeugd-senioren-horizontaal - kopie.jpg

Marianne Lammertsma

docent viool

“Er zijn zóveel momenten waarop ik blij word van mijn werk; ik ben een gelukkig muziekdocent!”

Kun je iets vertellen over je muzikale achtergrond?

Ik begon op elfjarige leeftijd met vioolspelen, na ruim een jaar te hebben gespaard voor een viool. Mijn ouders bespeelden trouwens zelf geen instrument. Na mijn eerste viooljaren bij Gerard Verheij ben ik naar het conservatorium gegaan. Mijn docenten daar waren Davina van Wely en Herman Krebbers. Ik behaalde de diploma's viooldocent, solospel viool, orkestspel en ensemblespel. Altvioollessen kreeg ik op latere leeftijd van Gerrit-Jan Leuverink.

Kun je iets vertellen over de manier waarop je les geeft?

Een goede basis vind ik heel belangrijk, zowel voor jonge kinderen als bij oudere beginners. Bij viool is een goede, natuurlijke houding essentieel. Voor jonge kinderen heb ik daarvoor een speelse methodiek ontwikkeld die aansluit bij hun belevingswereld. Verder vind ik het heerlijk om mijn leerlingen, beginners en gevorderden, te enthousiasmeren met prachtige vioolmuziek en samenspel. Solfège en wat muziekgeschiedenis koppel ik aan de te spelen stukken, evenals het leren oefenen. Het is mijn bedoeling dat mijn leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende en creatieve 'amateur’ violisten, Ik heb op Muziekschool Amsterdam leerlingen met verschillende niveaus: van beginners tot leerlingen op de Academie Klassiek en Excellence.

Waarom zou iemand voor jou als docent kiezen?

Dat zou ik eigenlijk aan mijn leerlingen moeten vragen. Ik probeer bij iedere leerling eruit te halen wat erin zit. Er zijn zoveel mogelijkheden om dat doel te bereiken! Daarbij ga ik uit van de persoonlijkheid van de leerling. Een positieve benadering vind ik belangrijk.

Wat doe je buiten de muziekschool?

Behalve aan Muziekschool Amsterdam (sinds 1978) ben ik verbonden aan de Gemeentelijke Muziekschool in Bloemendaal (sinds 1991). Tot 2000 speelde ik daarnaast als eerste violiste in het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Daarvoor als remplacent in het Balletorkest en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Onder andere het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ook trad ik op in vele kamermuziek combinaties met onder andere Ronald Brautigam.

Waarom geef je graag les?

Ik werk graag met mensen én met muziek. Het is mooi en creatief werk om deze eigenschappen te combineren met het lesgeven.

Wat is je favoriete muziekstuk of nummer?

Ik houd vooral van klassieke en romantische muziek. Ook van barok. Favoriet is meestal het stuk waar ik op dat moment mee bezig ben.

Wat is je leukste herinnering aan een leerling?

Een moeilijke vraag, ik heb zóveel leuke herinneringen!

Hoe ziet het contact met de ouder van een leerling eruit?

lk heb veel contact met de ouders. Bij jonge kinderen spreek ik de ouders kort na de les. lk leg uit hoe ze hun kind kunnen helpen thuis. Naarmate de leerlingen ouder en zelfstandiger zijn, is er minder maar toch regelmatig contact. Als er een probleem is of een andere bijzonderheid, bel ik op als dat in het belang van de leerling is.

Wanneer word je écht gelukkig van je werk als muziekdocent?

Het is fijn als iemand verwachtingsvol binnenkomt en na de les weer blij weggaat. Of als bij een leerling iets tóch lukt, al leek het moeilijk. Maar ook wanneer kinderen zich kunnen uiten in de muziek. En nog zoveel meer, ik ben een gelukkig docent!

 

opleiding

Wat: Viool
Waar: Conservatorium van Amsterdam

geeft les in de talen

Nederlands, Engels, Duits