FVS_3620-samenspel-les-baby-horizontaal-nonprint.jpg

Jacqueline van den Berg

docent kennismakingscursussen

"Zo leuk: thuis gaf een leerling een complete voorstelling van liedjes die ze had geleerd."

Kun je iets vertellen over de manier waarop je les geeft?

Mijn specialisatie is het lesgeven aan peuters, kleuters en kinderen van de basisschoolleeftijd uit groep 3 en 4.

Muziek met Peuters
Voor de peuters geef ik de muziekles samen met de ouders en kinderen vorm, in een prettige sfeer met instrumentjes en speelmaterialen.

Spelen met Muziek
Tijdens de kleuterlessen maak ik graag gebruik van liedjes met een verhaal erbij, waarbij de kinderen zingen, bewegen en spelen op het Orff-instrumentarium (kleine instrumenten). Later krijgen ze ook 'echte’ instrumenten zoals djembé, keyboard, piano, blokfluit en aangepaste instrumenten zoals de kleine harp aangeboden.

Ontdek je instrument
Mijn lesmethode is gebaseerd op de activerende didactiek. Dit houdt in, dat bijvoorbeeld met de cursus Ontdek je Instrument voor de kinderen uit groep 3 en 4, het eerste halfuur bestaat uit onder andere liedjes zingen met body-percussie, om zo de maat en het ritme van het liedje lijfelijk te ervaren. Ik hoop zo de kinderen enthousiast te maken voor de liedjes, die ook in de instrumentale les aan de orde komen, en zo met het team en kinderen een leuke presentatie te geven, die de kinderen plezier en een trots gevoel geven.


Wat doe je buiten de muziekschool?

Mijn muzikale achtergrond is van huis uit pianospelen en zingen. Vandaar dat ik in koren heb gezongen en deze heb geleid, en graag meedoe aan koorprojecten met regie, om zo als koorzanger een rol te kunnen spelen.


Waarom geef je graag les?

Ik geef graag les aan kinderen omdat ik via de muziekles hoop bij te kunnen dragen aan hun muzikale ontwikkeling. Ze brengen vaak leuke ideeën in, waarop ik als muziekdocent kan aansluiten.

Wat is je favoriete muziekstuk of nummer?

Muziek met een rijke klankkleur en ritme hebben mijn voorkeur. In de klassieke muziek zijn dat bijvoorbeeld de Brandenburgse concerten van Bach en in de wereldmuziek is dat onder andere Rokia Traoré uit Mali.


Heb je een leuke herinnering aan een leerling?

Een leuk voorval was dat een leerling thuis een hele voorstelling gaf van de liedjes die ze had geleerd.
Een andere leerling ging thuis spontaan blokfluit oefenen en speelde dat voor aan zijn ouders. Als ik deze voorbeelden van ouders hoor, weet ik waarvoor ik lesgeef!

 

Opleiding

Wat: Pabo, Schoolmuziek, Muziek op Schoot, Cursus Muziekeducatie
Waar: Zwolle, Hilversum, Diemen, Amsterdam

 

geeft les in de talen
Ik probeer in de muziekles zoveel mogelijk muzikaal bezig te zijn, zodat het Nederlands op een natuurlijke manier wordt gebruikt met het zingen van liedjes. Engelstalige ouders en kinderen spreek ik in het Engels aan als dit nodig is. De tekst van de liedjes op papier meegeven wordt vaak wel op prijs gesteld.