FVS_8682-samenspel-concert-cello-jeugd-horizontaal.jpg

Eva van de Poll

docent cello

´Bij muziek maken komt meer kijken dan alleen je instrument leren bespelen, er valt zoveel te luisteren, uit te proberen en te onderzoeken.`


Kun je iets vertellen over jezelf en de manier waarop je lesgeeft?
Ik ben Eva van de Poll en ik vind het heel leuk om nu ook in Amsterdam les te gaan geven, in de stad waar ik woon, en waar zo ontzettend veel verschillende mensen leven en je zoveel verschillende soorten muziek hoort.

 

Wat doe je buiten de muziekschool?
Naast het lesgeven speel ik ook concerten, waarbij mijn hart het meest uitgaat naar spelen in kleinere ensembles, zoals bijvoorbeeld in Pavadita, mijn tangostrijkkwartet. Ik hou erg van wereldmuziek, en speel naast tango ook klezmermuziek. Ook vind ik het heel erg leuk om bij theater, dans of film te spelen, dus muziek ‘toe te passen’. 

Waarom geef je graag les?
In het lesgeven heb ik er veel plezier in om alle verschillende mensen, cellisten, te leren kennen, ieder met zijn eigen talent en sterke of minder sterke kanten, interesses en eigen motivatie. Om te zien hoe iedereen zich ontwikkelt en hoe ik hierin zo goed mogelijk zowel in de breedte als in de diepte kan begeleiden en bijdragen. Muziek is geweldig, en samen spelen maakt mij heel erg blij. Bij muziek maken komt meer kijken dan alleen je instrument leren bespelen, er valt zoveel te luisteren, uit te proberen en te onderzoeken.
opleiding

Wat: Ik heb cello gestudeerd in Amsterdam aan het Sweelinck Conservatorium

Geeft les in de talen: Nederlands en Engels