MA church project.jpg

The New Church Project (v.a. 16 jaar)

Leeftijd Aantal lessen Cursusprijs Locatie Beschikbaarheid
18 lessen € 511,- (18 weken, 180 minuten) als je later instroomt, betaal je minder

Voor jongeren t/m 20 jaar geldt een tarief van €279. 

ENGLISH TEXT BELOW

The New Church Project is een pop/soul/gospelkoor voor iedereen vanaf 16 jaar die affiniteit heeft met black gospel.

We zingen en werken aan harmonie, maar ook aan solo's.
Onze vocale punten zijn:

  • werken aan stem- en klank opbouw.
  • het verwerven van een breed repertoire.
  • het zingen van lichte klassieke liedjes tot pop, soul en gospel voor optredens. 

We werken altijd toe naar optredens (live, of wanneer dat niet kan, online), zoals de Korendagen in Paradiso, Rotjekoor in Rotterdam of Koren laat je Hoorn. Het is zeker niet de bedoeling om als koor onopgemerkt te blijven!
 

Wanneer kun je deelnemen?

Ben je geïnteresseerd in The New Church Project? Nice!! Als je mee wilt zingen in deze zanggroep moet je ervaring hebben met het zingen in harmonie en enige ervaring met zingen in een koor. Daarnaast ben je ouder dan 16 jaar en is het belangrijk dat je stem en fysiek gezond zijn in verband met lichte choreografie en het repertoire. Zelfstudie neem je zeer serieus en je zet je graag in voor het koor, bijvoorbeeld door het inbrengen van projecten, repertoire en het (bijna) altijd bijwonen van repetities. Na het volgen van een eerste proefles en je akkoord op de voorwaarden van het koor, ben je van harte welkom!


Dag en tijd

De repetities vinden om de week plaats op onze locatie Centrum-Oost op zaterdag van 10.30 uur tot 13.30 uur.

-----------------

ENGLISH TEXT

The New Church Project is a pop/soul/gospel choir for anyone from the age of 16 who has an affinity with black gospel.
 
We sing and work on harmony, but also on solos. 
Our vocal points are: 

  • working on voice and sound structure.
  • acquiring a broad repertoire. 
  • singing light classical songs to pop, soul and gospel for performances.  

We always work towards performances (live, or when that is not possible, online), such as singing festivals like: Korendagen in Paradiso, Rotjekoor in Rotterdam or Koren laat  je Hoorn. It is certainly not the intention to go unnoticed as a choir!
 

When can you participate?

Are you interested in The New Church Project? Nice!! To join the choir you should have experience singing in harmony and some experience with singing in a choir. In addition, you are older than 16 years and it's important that your voice and physical health are in connection with light choreography and the repertoire. You are willing to self-study and be committed to the choir, for example by contributing projects, repertoire and regular attendance at rehearsals. After taking a first trial lesson and you can agree to the terms of the choir, you are very welcome!
 

Day and time

The rehearsals will take place around the other week on our location Centrum-Oost on Saturdays from 10:30 pm to 13:30 pm.

Beschikbare data & locaties

deze cursus wordt gegeven door