BIMHUIS_300619_Peter Guidi Jazzmarathon_© Bart Grietens-1 (39).jpg

voorwaarden Noodfonds financieel getroffen ouders door Coronacrisis

Bent u door de Coronacrisis in financiële problemen gekomen en is het totale gezinsinkomen als gevolg van de crisis onder het bijstandsniveau gekomen? Dan kunt u misschien aanspraak maken op het noodfonds dat het Jongeren Cultuurfonds in het leven heeft geroepen. 
 
U kunt een aanvraag bij ons doen (klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl) voor het vergoeden van de laatste termijnen lesgeld vanaf maart jl. tot aan einde lesjaar,  max €150,- per gezin.
 
U dient dan wel aan onderstaande voorwaarden te voldoen:
•      Het betreft niet betaald lesgeld voor dit lopende lesjaar 2019-2020 vanaf maart jl.

•      U bent met uw gezin woonachtig in Amsterdam en de leerling is tussen de 2-18 jaar oud.

•      Ten gevolge van de Coronacrisis kunt u het lesgeld niet meer betalen. U bent bijvoorbeeld  Zzp-er of zelfstandige ondernemer of bijvoorbeeld oproepkracht of in uw proeftijd ontslagen wegens de coronacrisis. Kortom, deze regeling is voor elke ouder die door Coronacrisis financieel klem is komen te zitten en het lesgeld niet meer kan betalen. 

•      Het totale gezinsinkomen ligt onder het  sociaal minimum en/ of heeft ernstige liquiditeitsproblemen.

•      Eventueel spaargeld en eigen huis laten we buiten beschouwing.

•      Uw kind volgt een jaarcursus, het lesgeld wordt in termijnen betaald.

•      De lessen worden wel nog door Muziekschool Amsterdam gegeven, al dan niet online.

•      U hoeft aan ons geen bewijs van uw slechte financiële situatie te overleggen waardoor een snelle behandeling van de aanvragen mogelijk is. We gaan uit van vertrouwen en rekenen erop dat u alleen gebruik maakt van dit noodfonds als dat echt nodig is.

•      Dit noodfonds is niet voor ouders die om andere redenen dan een financiële reden hebben opgezegd of niet wensen te betalen ( bijv. vanwege  de online lessen) en ook niet voor ouders die nog een inkomen boven het sociaal minimum hebben of (nog) geen liquiditeitsproblemen hebben.