aanmeldingsprocedure

Wil je je inschrijven voor een van onze cursussen dan kan dat direct en online.

Via cursusaanbod en de zoekfunctie kun je een cursus uitzoeken. Per onderdeel is er een uitgebreid aanbod, opgebouwd uit subcategorieën. Heb je de cursus gevonden die bij je past? Dan kun je je direct vanaf die pagina aanmelden via het online aanmeldingsformulier. Het formulier kun je online verzenden, nadat je akkooord bent gegaan met de algemene lesvoorwaarden 2016-2017.


procedure aanmelding instrument,- of zangles

Je ontvangt direct na je aanmelding een ontvangstbevestiging per mail. LET OP! Dit betekent nog niet dat je geplaatst bent.

Heb je je ingeschreven voor instrument, -of zangles of voor een muziekgroep, dan ontvang je binnen 5 werkdagen (met uitzondering van de schoolvakanties) bericht van de leerlingenadministratie of van de desbetreffende docent. De docent neemt vervolgens contact op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek krijg je informatie en advies over de les, de aanschaf van het lesmateriaal, de mogelijke aanschaf of huur van een instrument en de datum en tijd van de eerste les.


procedure aanmelding cursus

Heb je je ingeschreven voor een cursus, dan krijg je uiterlijk vijf dagen van te voren
een uitnodiging.

De docent deelt de groepen in op basis van leeftijd en niveau.

Als de cursus niet doorgaat krijg je altijd bericht. Het kan voorkomen dat je pas daarover
wordt geïnformeerd vlak voor de desbetreffende cursus. Dat komt omdat soms pas vlak voor
de startdatum bekend is of een cursus voldoende aanmeldingen heeft om door te gaan.

 

> betaling

- automatische incasso
- factuur


Automatische incasso

Via een automatische incasso is het mogelijk het lesgeld voor jaarcursussen in termijnen te voldoen. Het lesgeld voor jaarcursussen vanaf 173 euro wordt in maximaal tien gelijke delen maandelijks van de rekening afgeschreven. Betaling in één keer is ook mogelijk.


Factuur

Via een factuur kun je de betaling alleen in één keer voldoen.


Betalingsverplichting

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Amsterdam zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.


Restitutie

Restitutie van het lesgeld en/of ontheffing van de betalingsverplichting vindt alleen plaats indien er is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4 en 5 van de algemene lesvoorwaarden.

> omgangsregels

Muziekschool Amsterdam staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen. Voor cursisten moet het prettig zijn om bij Muziekschool Amsterdam lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij de muziekschool hun werk uit te voeren. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en pesten.

> kortingsmogelijkheden

stadspaskorting

Cursisten van 4 tot 21 jaar met een Stadspas komen in aanmerking voor 15% korting als het jaartarief van de cursus 450 euro of hoger is. Je moet dan een kopie van de voor- en achterzijde van jouw Stadspas inleveren bij de Klantenservice, Bachstraat 5. Mailen kan ook naar klantenservice@muziekschoolamsterdam.nl.

> amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/stadspas

 

scholierenvergoeding

Via de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam kunnen leerlingen van 4 tot 18 jaar (wonend in Amsterdam), afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders, een deel van het lesgeld vergoed krijgen. Voorwaarde is dat het fiscale inkomen in 2015 niet hoger was dan 23.907 euro voor een gezin, of 18.505 euro voor een alleenstaande ouder. Het maximale bedrag dat je vergoed kunt krijgen is 244 euro voor een basisschoolleerling en 325 euro voor een kind in het voortgezet onderwijs en mbo-bol-onderwijs.

> amsterdam.nl/werk-inkomen

 

jongerencultuurfonds

Via het Jongerencultuurfonds kunnen leerlingen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimumloon een deel van het lesgeld vergoed krijgen. Het Jongerencultuurfonds betaalt voor één culturele activiteit per jaar. Het maximum bedrag dat je vergoed kunt krijgen is 450 euro per jaar. Aanvraag gaat via een intermediair, zoals een leerkracht van school of een maatschappelijk werker. Een aanvraag kun je jaarlijks voor het volgende schooljaar indienen vanaf 15 juni.

> jongerencultuurfonds.nl

 

instrumentenactie

Ben je eerste- of tweedejaars instrumentale leerling, niet ouder dan 18 jaar en heb je een Stadspas of maak je gebruik van het Jongerencultuurfonds of Scholierenvergoeding? Dan kun je via de Instrumentenactie met korting een instrument huren of kopen. Je krijgt 15% korting op koopinstrumenten en 50% korting op huurinstrumenten. Deze Instrumentenactie is mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam. De actie geldt niet voor (korte) kennismakingscursussen. Klik hier voor het inschrijfformulier van de Instrumentenactie. De winkels die meedoen zijn: Résonance, viool, altviool, cello, resonance-vioolbouw.nl | Terpstra-muziek, blaasinstrumenten en slagwerk, terpstra-muziek.nl | Soundplaza, gitaar, basgitaar, keyboard, sound-plaza.nl | Bol & Sanders piano's, bolpianos.nl/vestigingen/amsterdam.html | Clavis, piano's, clavis.nl | Muller Muziek, blaas-, snaar-, slagwerk en toetsinstrumenten, mullermuziek.com | Saxomania (alleen koop), saxofoons, saxofoon, klarinet, dwarsfluit, saxomania.com | Maas en Achttienribbe Vioolbouw (alleen koop), maasvioolbouw.nl. Voor de Instrumentenactie geldt een maximumvergoeding, deze is voor huurinstrumenten €250 per cursusjaar en voor koopinstrumenten eenmalig maximum €250. Indien de vergoeding wordt toegekend dan wordt deze in december of juni overgemaakt. De instrumentenactie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam.

> Meld je hier aan voor de instrumentenactie.

 

Middeninkomenskorting

Cursisten tussen de 4 en 20 jaar uit gezinnen met een inkomen tussen 125% van het minimum inkomen tot 110% van het modaal inkomen (wonend in Amsterdam), kunnen een deel van het lesgeld vergoed krijgen. Valt het jaarinkomen tussen de €23.450 en €40.150 (voor fiscale partners) of tussen de €22.656 tot €40.150 (voor een alleenstaand persoon) dan krijgt men 20% korting bij een cursus van minimaal €450. Ter verificatie vragen we in het inschrijfformulier om je aangifte inkomstenbelasting 2016 of inkomensverklaring op te sturen. Let op: het aantal uitgiftes van deze korting is beperkt. Deze korting heeft betrekking op cursussen die starten in schooljaar 2017-2018.

> algemene lesvoorwaarden

In de Algemene Lesvoorwaarden 2017-2018 vind je informatie over onder andere de lesovereenkomst restititutie van het lesgeld, vervanging van docent, tarieven en de mogelijkheid voor het huren van instrumenten. De Algemene Lesvoorwaarden kun je hier downloaden.

ontwikkeling: visual communications concept & ontwerp: aan